سلام به شما بازدیدکننده ی عزیز.

سیدجمال قریشی هستم، مالک سایت jtw3750.com

در حرفه ی تراشکاری و ساخت قطعه و تعمیرات مشغول فعالیت هستم.

تابگیری رینگ اسپرت، رینگ معمولی، جوشکاری رینگ اسپرت، ساخت فیکسچر و اسپینسر، پهن کردن انواع رینگ، تبدیل انواع رینگ .

تعمیر پلوس، تابگیری گاردان، تعمیر انواع اکسل سبک و سنگین، تعمیر http://jtw3750.com/blog/انواع واترپمپ سبک و سنگین، تعمیر انواع اویل پمپ سبک و سنگین، تعویض بوش طبق انواع خودرو، تعویض بلبرینگ چرخ، تعویض انواع بلبرینگ، جوش تراش شفت و …